Jdi na obsah Jdi na menu
 


Statistika zásahů jednotek požární ochrany a požárů v roce 2007

Jednotky požární ochrany zasahovaly v roce 2007 u celkem 115 999 mimořádných událostí, což je o 7 %  (o 7 202 událostí) více než v roce 2006. Na nárůstu počtu zásahů se nejvíce podílely zejména rozmary přírody (vichřice, sucho), především na začátku roku.
Nejčastěji hasiči zasahovali u technických havárií (jde např. o vyprošťování a záchranu osob nebo zvířat, otvírání uzavřených prostor, odstraňování překážek na komunikacích apod.), kterých bylo 48 090. Proti loňskému roku je to pokles o 3 %. Z celkového počtu událostí, zásahy jednotek požární ochrany tvoří technické havárie 41,5 %.
Nejvíce narostl počet případů živelních pohrom (zejména větrné smrště) – hasiči v roce 2007 vyjeli k celkem 10 046 těmto událostem, což je o 86 % více než v roce 2006. Nárůst lze připsat na vrub zejména lednovému orkánuKyrill“.

  Narostl také počet dopravních nehod, ke kterým hasiči vyjeli. V roce 2007 jich bylo 21 297, což je proti roku 2006 nárůst o 12 % (o 2 321 dopravních nehod). Dopravní nehody se na zásahové činnosti jednotek požární ochrany podílely 18,4 %
Plané poplachy tvořily 7 % z celkového počtu událostí, ke kterým vyjely jednotky požární ochrany. Proti roku 2006 jejich počet mírně poklesl. Nejvíce planých poplachů bylo ve Středočeském kraji – 1 158 (pokles o 157), nejméně v kraji Libereckém – 216 (nárůst o 2).
Jednotky požární ochrany také zasahovaly u 180 ostatních mimořádných událostí, jednalo se převážně o případy spojené s ptačí chřipkou (vyhledávání, sběr a likvidace mrtvých ptáků).
V roce 2007 hasiči bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor celkem 19 219 osob, což je o 3 885 více (o 25 %) než v roce 2006. Při zásazích jednotek požární ochrany přišel o život jeden profesionální hasič a dalších 455 hasičů bylo zraněno, z toho 321 profesionálních a 134 dobrovolných.

Při zásazích bylo 1 854 osob usmrcených. Jednotky požární ochrany pomáhaly při vyprošťování a vynášení usmrcených při dopravních nehodách, požárech a při nouzovém otevírání bytů. Při zásazích poskytli hasiči pomoc celkem 15 363 zraněným osobám (převážně u dopravních nehod, technických pomocí a požárů), je to o 2 401 osob více než v roce 2006.

Z celkového počtu zásahů jednotek požární ochrany tvořily zásahy jednotek Hasičského záchranného sboru ČR 67,9 %, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí pak zasahovaly u 24,8 % případů, profesionální jednotky hasičských záchranných sborů podniků měly podíl 6,7 %, jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a jiné jednotky požární ochrany se na celkovém počtu zásahů jednotek požární ochrany podílely 0,6 %.

Požáry

V roce 2007 vzniklo v ČR celkem 22 419 požárů - s účastí i bez účasti jednotek požární ochrany, což je o 11 % (2 157 požárů) více než v předešlém roce 2006. Důvodem bylo především počasí v dubnu a květnu s dlouhotrvajícím obdobím sucha, které se projevovalo na počtu požárů volných skládek, odpadů, ale i lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec. Nejhorší měsíc byl z tohoto pohledu duben, kdy museli hasiči každý den likvidovat v průměru 124 požárů, což je více než dvojnásobek celoročního průměru. V žádném jiném měsíci od roku 2003 k tak vysokému počtu požárů nedošlo. Vůbec nejčastěji hořelo v pondělí 30. dubna, kdy měl HZS ČR hlášeno 210 požárů.

V roce 2007 meziročně narostly přímé škody způsobené požáry, ty přesáhly 2,1 mld. Kč (nárůst o více než 195 mil. Kč, tedy 10 %) - nejvíce od roku 2002. Ovšem díky zásahům jednotek požární ochrany byly před zničením uchráněny majetkové hodnoty ve výši 8,8 mld. Kč. Výši škod ovlivnily požáry se škodou 1 mil. Kč a vyšší – v roce 2007 jich vzniklo 300.

Při požárech v roce 2007 zemřelo celkem 125 lidí, což je výrazný pokles proti předešlému roku. Naopak počet zraněných při požárech narostl na 976.

Z celkového počtu 125 usmrcených osob při požárech bylo:

  • 5 dětí do 15 let (stejně jako v roce 2006),
  • 100 osob ve věku od 15 do 60 let (o 12 méně než v roce 2006),
  • 20 osob ve věku nad 60 let (o 6 méně než v roce 2006).

 Nejčastější příčinou požárů byla již tradičně nedbalost dospělých (12,9 % ze stanovených příčin požárů) – zejména při kouření nebo manipulaci s otevřeným ohněm. Mezi časté příčiny patří i technické závady, včetně topidel a komínů (podíl 14,9 %), avšak jejich počet se však proti roku 2006 snížil. Klesl i počet úmyslně způsobených požárů a pozitivní je rovněž pokles počtu neobjasněných požárů. Naopak o 5 % narostl počet požárů kvůli nedbalosti dospělých, o 3 % se zvýšil počet požárů způsobených hrou dětí s ohněm a o plných 16 % narostl počet požárů způsobených dopravní nehodou. Zajímavostí je výrazný nárůst počtu požárů způsobených blesky. Kvůli suchu a vysokému počtu požáru v přírodním prostředí se také výrazně zvýšil počet požárů dále nedošetřovaných – o 22 %.
 

Počet mimořádných událostí se zásahem jednotek požární ochrany v roce 2007

Druh události

2005

2006

2007

Index v %

07/06

Podíl na celkovém počtu událostí, v %

Požáry s účastí jednotky požární ochrany

19 484

19 665

21 858

111

18,8

Dopravní nehody

20 681

18 976

21 297

112

18,4

Živelní pohromy

 2 729

5 414

10 046

186

8,7

Úniky nebezpečných látek

z toho „ropných produktů“

 5 630

 4 616

5 809

4 644

6 373

5 177

110

111

5,5

Technické havárie

40 413

49 785

48 090

97

41,5

Radiační havárie a nehody

 2

 4

 0

0

0

Ostatní mimořádné události

 48

 735

 180

24

0,2

Plané poplachy

 7 846

8 409

8 155

97

7

UDÁLOSTI CELKEM

96 833

108 797

115 999

107

100 %


Počet událostí se zásahem jednotek požární ochrany v krajích

Počet událostí

2005

2006

2007

Index %

07/06

Podíl na celé ČR

 v %

Praha

9 029

9 644

10 790

112

9,3

Středočeský

11 143

12 452

13 723

110

11,8

Jihočeský

6 399

8 100

8 034

99

6,9

Plzeňský

6 196

7 389

7 370

100

6,4

Karlovarský

3 379

3 924

4 150

106

3,6

Ústecký

8 568

8 601

8 914

104

7,7

Liberecký

3 528

3 771

4 848

129

4,1

Královéhradecký

5 384

5 485

6 412

117

5,5

Pardubický

4 602

5 504

5 382

98

4,6

Vysočina

6 128

6 758

6 424

95

5,5

Jihomoravský

7 309

8 192

8 884

108

7,7

Olomoucký

6 221

7 328

6 777

92

5,8

Zlínský

3 067

3 539

3 679

104

3,2

Moravskoslezský

15 880

18 110

20 612

114

17,8

CELKEM ČR

96 833

108 797

115 999

107

100,0 %

Počet zásahů jednotlivých druhů jednotek požární ochrany – celkem

 

2006

2007

 Index v % 2007/2006

Podíl na celkovém počtu zásahů, v %

Počet zásahů jednotek požární ochrany (včetně vícenásobných)

129 743

140 535

108

 

 - z toho jednotek HZS ČR

89 211

95 477

107

67,9

 jednotek SDH obcí

29 360

34 812

119

24,8

 jednotek HZS podniků

10 132

9 367

92

 6,7

 ostatních jednotek požární ochrany

1 020

879

86

 0,6


Požáry (se zásahem i bez zásahu jednotek požární ochrany)

Základní informace

2005

2006

2007

Index v % 2007/2006

Počet požárů

20 183

20 262

22 419

111

Přímé škody, v mil.Kč

1 634,4

1 934,0

2 129,6

110

Počet usmrcených osob

139

144

125

87

Počet zraněných osob

914

919

976

106

Uchráněné hodnoty při požárech, v mil. Kč

7 110,1

9 182,5

8 861

97


Počet požárů podle nejčastějších příčin vzniku požáru

Příčina/rok

2005

2006

2007

Index %

07/06

Podíl příčiny na celkovém počtu v roce 2007, v %

Úmyslné zapálení

1 311

1 455

1 433

98

6,4

Hra dětí s ohněm

301

272

280

103

1,2

Nedbalost dospělých

2 369

2 759

2 896

105

12,9

Závady komínů

314

327

263

80

1,2

Závady topidel

188

181

163

90

0,7

Technické závady (mimo komínů a topidel)

3 012

3 037

2 908

96

13

Samovznícení

166

187

183

98

0,8

Výbuchy

9

11

15

136

0,07

Blesky

66

64

95

148

0,4

Dopravní nehody

215

175

203

116

0,9

Dále nedošetřované požáry

10 262

10 269

12 497

122

55,7

Ostatní příčiny

81

81

68

84

0,3

Neobjasněno, v šetření

1 889

1 444

1 415

98

6,3

CELKEM

20 183

20 262

22 419

111

100 %

 
Zdroj.: HZS ČR